Relacja z Jezusem

Wyciągnięta ręka na tle zachodu słońca

 

Jezus zaprasza ludzi do relacji także w dzisiejszych czasach. Skąd ta pewność? Mówi o tym Biblia (1) i doświadczenie poszczególnych wierzących.

Jak wygląda taka relacja?

Obietnica.

Jezus każdemu kto w Niego wierzy i jest gotowy porzucić grzeszne życie przebacza wszystkie przewinienia i obiecuje wspólną przyszłość po śmierci w doskonale dobrym miejscu zwanym Niebem (2). Zbawienie to dar od kochającego Boga, a nie nasza zasługa (6).

Dobry początek, prawda?

Modlitwa.

Wierzący w modlitwie okazuje wdzięczność i powierza swoje problemy Jezusowi. W zamian Jezus obdarza wierzącego pokojem i odpowiada na jego modlitwy według swojego uznania dla jego dobra (3).

Ufasz, że Jezus chce Twojego dobra?

Czytanie Biblii.

Podstawowy sposób na poznanie Boga i Jego Syna Jezusa to czytanie Biblii. To jedyne wiarygodne źródło wiedzy. Jezus przez słowa Biblii uczy wierzącego, poprawia, zachęca i prowadzi przez życie. O ile wierzący je potraktuje poważnie i zastosuje (4).

Wierzysz, że Biblia mówi prawdę?

Posłuszeństwo.

Wierzący doskonali swój charakter i swoje postępowanie, okazując posłuszeństwo wartościom zapisanym w Biblii. Posłuszeństwo jest doskonałym sposobem na okazanie Bogu miłości (5).

Jesteś gotowy na porzucenie własnych wyobrażeń na rzecz Bożych rozwiązań?

Dobroczynność.

Jezus motywuje wierzącego do dobrych działań, które wcześniej dla niego przygotował. Dobre uczynki wierzący wykonuje z wdzięczności za zbawienie, a nie po to, żeby na nie zasłużyć (6).

Brzmi dobrze? Nie potrzebujesz pośrednika. Porozmawiaj z Jezusem już dziś i zacznij swoją relację z Jezusem.

 

***

 

Wersety biblijne potwierdzające powyższe twierdzenia:

(1) 

Tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę. J 6, 37

Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Jk 4, 8

(2) 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. J 3, 16

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. I J 1, 9

(3) 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Mt 11, 28

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Flp 4, 6-7

Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8, 28

(4) 

Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. 2 Tm 3, 16-17

(5)

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. J 14, 15

(6) 

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Ef 2, 8-10

 

 

 

Wpisz wiadomość...

Kategoria artykułu